+36-1/463-2698 edu@eduszakped.hu

Az EDU Szakképzés,-és Környezetpedagógiai elektronikus szakfolyóirat Szerkesztő Bizottsága

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE: Dr. habil Lükő István

FŐSZERKESZTŐ: Dr. Molnár György

SZERKESZTŐ: Dr. Szűts Zoltán, Sik Dávid

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI:

 

 

 

Formai és tartalmi követelmények

Benyújtás és bírálat

A kézirat benyújtása: Csak elektronikusan a FIKSZH EDU Szakképzés és Környezetpedagógia Szerkesztőségébe a sajokaza@chello.hu és az eduszakped@eik.bme.hu

e-mail címekre.(Mindkettőre egyszerre)

Közlési feltételek: A Szerkesztőség csak eredeti, másutt nem publikált cikket, tanulmányt, konferencia előadást közöl mindkét tudományterületről. A kéziratokat magyar, angol, vagy német nyelven, magyar nyelvű összefoglalóval és egy idegen nyelvű összefoglalóval (Abstract-tal) lehet benyújtani. Optimális terjedelem tanulmány esetében 16.000-40.000 karakter (szóközzel), kisebb cikk, konferencia kiadvány előadás esetén a konferencia felhívásnak megfelelően, vagy 8.000-20.000 karakter.

A bírálat:

A beérkezett kéziratokat a Szerkesztőbizottság tartalmi-szakmai szempontból két lépcsőben véleményezi. Amennyiben a kézirat a Szerkesztőbizottság által nem kerül előzetesen elutasításra, úgy a kézirat lektorálását a Szerkesztőbizottságtól független, két anonim szakmai lektor végzi el a cikkek felülvizsgálatát, ezt követően a Szerkesztőbizottság ez alapján dönt a kézirat befogadásáról a megadott szempontok figyelembevételével.

 

A cikkek Formai szempontból is felülvizsgálatra kerülnek, a Szerkesztő Bizottság a befogadáskor, kiadványszerkesztés előtt pedig a technikai szerkesztő részletesen véleményezi és felkéri a szerzőt a korrekciókra.

 

Bírálói dokumentum