+36-1/463-2698 edu@eduszakped.hu

Missziónk

Kedves olvasó!

Ön egy elektronikus szakfolyóirat első számát tartja a kezében. Ez egyben felemelő a szerkesztők és a cikkírók számára is, ugyanakkor kellő alázatot és kritikát is hordoz magában.

Folyóiratunk a Fiatal Kutatók a Szakképzésért Hálózat keretében jött létre, s a BME GTK Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Műszaki Pedagógia Tanszéke működteti az elektronikus rendszert.

Amint a fenti szervezet nevében is benne van, ez a fiatal egyetemi oktatókat és kutatókat, doktorandusz, esetleg master szakos hallgatókat tömöríti magában egy teljesen alulról jövő kezdeményezés, a VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia egyik Szimpoziumán megfogalmazott ötlet és kezdeményezés nyomán. Az ötletet tovább erősítették és formálták az egyéb szakképzéssel, környezetpedagógiával és felnőttképzéssel foglalkozó műhelyek, konferenciák résztvevői. Többek között a 2009-ben megrendezett OTDK Tantárgy pedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció Felsőoktatás és Szakképzés-pedagógiai Tagozatában azok a nagyszerű dolgozatok és prezentációk, amelyek közül most ugyan csak egyet tudunk itt bemutatni, de reméljük, hogy lesz még alkalom, hogy az ott szereplő, bíztatást kapott hallgatók megjelentessék nálunk a munkáikat.

A MELLEarN 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencián a PhD-s hallgatóknak külön szekciót szerveztünk, amelyben az ELTE és a házigazda PTE FEEK hallgatói mutatkozhattak be. Mint levezető Szekció Elnöknek volt szerencsém megismerni ezeket a munkákat és a leginkább figyelemre méltó, színvonalas munkák szerzőit bíztattam, hogy a folyóiratunkhoz küldjék el cikkeiket. A FIKSZH Elnöke, Dr. Molnár György személyesen is felkereste a szekciót és felajánlotta a közlés lehetőségét.

A Szerkesztő Bizottság megtette a magáét, kellő szigorral véleményezte az írásokat, amelyeket a technikai szerkesztők egy önálló számmá formáltak, s amelyet most nagy szeretettel ajánlom a kedves olvasók figyelmébe. Megköszönöm a szerzők és a lektorok fáradozásait.

 

Címke